Nyheter 2019

Published

Uncategorized

Vi presenterar här fyra nyheter:

I dialog med löpare och partners

Se mer om detta under fliken “Tävlingsdagen”!

I en fin dialog med Varbergskommun fastlades en något förändrad bansträckning, se bankarta. Banan har fått en ny dragning dels förbi torget, dels förbi Societetsparken. Ändringen är föranledd av den trafikomläggning i centrum som genomförs redan nu i vinter.

 

Leave a Reply